NY ORDFÖRANDE!

Publicerad

Nina Aartokallio, pedagogie magister och chef för småbarnspedagogiken i Raseborg, valdes enhälligt till KRAN rf:s nya ordförande vid förbundets höstmöte som ordnades i dag.

Aartokallio är uppriktigt glad över förtroendet.

  • Jag är jättemotiverad att ta mig an denna nya utmaning och kommer att sträva till att tillföra förbundet ny, drivande energi!

KRAN rf jubilerar nästa år och fyller 40 år. Förbundet driver fem lågtröskelmottagningar för missbrukare och närstående till dessa.

  • Känns fint att jag fått detta förtroendeuppdrag och jag är tacksam och ivrig över att få vara med om lyfta fram viktiga missbruksrelaterade frågorna, säger Aartokallio.