Minnesstund till avlidna missbrukares minne

Publicerad | Uppdaterad

I fjol var KRAN med för första gången i planeringsgruppen som håller i trådarna för minnesstunden till avlidna missbrukares minne. Minnesstunden, som i fjol lockade cirka 170 deltagare, ordnas varje år i Gamla kyrkan i Helsingfors. Vi fick tack vare detta nya samarbete bidra med ett svenskspråkigt inlägg – bestående av taltur och dikt – framförda vid själva minnesstunden. Efter minnesstunden samlades vi alla vid ett ljushav i mörkret vid kyrkan.

Årets minnesstund hålls den 6 november i Gamla kyrkan. Nu skulle vi vilja aktivera möjligast många av er medlemmar att ordna en minnesstund också på den ort där ni verkar. Vi bistår vid behov i planeringen. För minnesstunden skapas bottnar på vilka ni själva kan skriva in när och var minnesstunden ordnas på er ort, därigenom kan ni snabbt och lätt sprida informationen i era egna nätverk. Bottnarna kommer att finnas tillgängliga att ladda ner på vår hemsida i början på september.

Arrangörer på andra orter är även välkomna att skriva under ett gemensamt uttalande som kommer att publiceras i början på november i samband med minnestillfället i Helsingfors.

Som en följd av ökat missbruk och bristande vård avlider allt fler missbrukare i vårt land. Narkotikaberoende är tyvärr ännu mer belastat och skamligt än alkoholberoende. Det samma gäller narkotikadödligheten. Låt oss tillsammans synliggöra denna grupp och ge de närstående en chans till att sörja i en vänligt sinnad krets.

Ta gärna kontakt med oss på KRAN om ni vill ordna ett minnestillfälle och önskar tips på hur ni kan gå tillväga!