KRAN:s höstseminarium

Publicerad | Uppdaterad

Varmt välkommen på KRAN:s höstseminarium! Temat är spelberoende. Charlotta Grönberg, specialrådgivare i spelproblem,
föreläser under rubriken: När spelberoendet tar över.

Höstseminariet hålls torsdagen den 21 november 2019 kl. 13.30 i Evy-rummet på G18, Georgsgatan 18 A i Helsingfors.

Seminariet är öppet för alla intresserade. Vi bjuder på kaffe, anmäl dig därför senast 15.11 per e-­post till: emma-lena.lyback@kran.fi

Seminariet ordnas i samarbete med SFV.