KRAN rf samlar in vinterkläder!

Publicerad | Uppdaterad
Pandemin har utgjort en extra stor utmaning för bostadslösa och för de missbrukare som besöker våra lågtröskelmottagningar. Därför samlar vi igen in kläder, denna gång vinterkläder att delas ut vid våra mottagningar i södra Finland.
Vi tar emot hela och rena vinterkläder för kvinnor och män, från och med söndag 17.10, då De bostadslösas natt ordnas, på G18, Georgsgatan 18 A, i tredje våningen.
Mer information: verksamhetsledare Mette Strauss, tfn: 050 410 7001, mette.strauss@kran.fi.