Att hjälpa ungdomar är varje vuxens privilegium och plikt

Publicerad | Uppdaterad

Pressmeddelande för kampanjen Nykter – Solklart 2022

Medverkande inom kampanjen Nykter – Solklart inbjuder alla ungdomar i vårt land att fira skolavslutningen och starten på sommarlovet utan alkohol och droger. För att detta ska lyckas måste de vuxna se till att ungdomarna kan leva ett hälsosamt och tryggt liv. Medverkande i kampanjen stödjer också vården, ungdoms- och socialarbetet, polisen och räddningstjänsten i dessa synnerligen utmanande tider.

Det går på många sätt bra för ungdomarna i vårt land. Nykterhet bland dem blir allt vanligare, vilket i hög grad ökar deras välbefinnande. Att antalet nyktra ökar ger dock inte en tydlig bild av hur många övriga barn och ungdomar har det. Det finns fortfarande många bland dem som använder alkohol i berusningssyfte. Situationen förvärras i många fall av andra samtidiga svårigheter, som ekonomiska problem, psykisk ohälsa och brottslighet, faktorer som utgör ett hinder för ett balanserat liv.

Till polariseringen bland ungdomar bidrar också olikheter i uppväxt- och livsmiljö, störande beteende och bristande skolframgång. Hos en del ökar alkoholkonsumtionen stegvis sedan de i tidigt skede prövat alkohol, även om de inte har andra svårigheter i livet. Allteftersom rökning och snusning bland ungdomar minskar uppmärksammas nya problem bland minderåriga, bland annat experimenterande med cannabis, vars negativa effekter användarna ofta inte är fullt medvetna om.

Under uppväxten behöver man mer stöd än annars för att klara sig genom svårigheter. Ungdomarna bör uppmuntras till att leva på ett hälsosamt och säkert sätt. Att sätta gränser och förbjuda vissa saker utgör en del av ansvarsfull fostran och vårdnad. Att föräldrarna föregår med gott exempel är i många avseenden av större betydelse än den vuxna befolkningen ofta tror. Ingen får lämnas ensam med sina problem.

Kampanjen Nykter – Solklart uppmuntrar alla ungdomar att tillbringa sin fritid och sina ledigheter utan alkohol och droger. För att detta ska lyckas måste varje barns och ungdoms välbefinnande garanteras och de som har problem med alkohol och droger bli upptäckta och få hjälp. Det är också viktigt att omedelbart ingripa mot försäljning och langning av alkohol och droger. Att arbeta för dessa mål är varje vuxen persons plikt. Att uppmuntra till nykterhet är den bästa inledningen till en trygg och balanserad framtid. Ett hälsofrämjande sommarlov är den mest inspirerande belöningen för en lång tids arbete – för oss alla!

Kampanjen Nykter – Solklart ordnas nu för 20:e gången. Medverkande organisationer är KRAN rf, Nykterhetens Vänner, ASH i Finland, Barnavårdsföreningen i Finland, Blå Bandet i Finland, Estlands Nykterhetsförbund, ETRA, Förbundet Vita Bandet i Finland, Föreningsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete, Helsingin Kouluraittiuspiiri, Hem och skola, Hälsovårdarförbundet, Lära för Livet-stiftelsen, Myllyhoito, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Rädda Barnen och Sinuli.

Medverkande i Nykter – Solklart gratulerar varmt alla ungdomar som firar sin examen och att sommarlovet börjar. Vi önskar alla en trevlig sommar!

Låt oss fira på ett säkert sätt utan droger!

 

 

www.selvinpainkesaan.fi/ruotsi

www.facebook.com/selvinpainkesaan.fi
www.instagram.com/selvinpainkesaan