Är du vår nya utbildare?

Publicerad

Förbundet KRAN rf anställer en ansvarig utbildare till en erfarenhetsexpertutbildning inom området missbruk i Vasa.

Utbildningen omfattar 26 närstudiedagar och följer en färdigt utvecklad utbildningsmodell. Utbildningen inleds i september 2019 och avslutas i april 2020.

Deltagarna i erfarenhetsexpertutbildningen är personer som har egen erfarenhet av missbruk och/eller psykisk ohälsa, antingen genom att själva ha haft problem, återhämtat sig, använt sig av olika tjänster, eller i egenskap av närstående. Utbildningen ger erfarenhetsexperterna kunskaper att verka inom planering, evaluering och utveckling av missbrukar- och mentalvårdstjänster. Erfarenhetsexperter kan också verka som ledare för smågrupper eller som stödpersoner.

Som utbildare håller du i trådarna för utbildningen, stöder deltagarna i processen att bli erfarenhetsexperter och har kompetens att själv föreläsa om en del av de teman som tas upp under utbildningen. Inom ramen för utbildningen kommer också utomstående gästföreläsare att anlitas och studiebesök ordnas.

Förutsättningar för tjänsten:

Lämplig examen inom det sociala området
God social kompetens
Erfarenhet av projekthantering

KRAN rf har arrangerat tre omfattande erfarenhetsexpertutbildningar inom området missbruk, den senaste utbildningen ordnades i Åbo 2018. Mer information om förbundet:
www.kran.fi

Mer information om anställningen ger verksamhetsledare Mette Strauss, tfn: 050 410 7001, fredag 22.3 kl. 10-12, måndag 25.3 kl. 10-12 och fredag 29.3 kl. 10-12.

Ansökningstiden utgår torsdag 18.4.2019 kl. 16.00.

Ansökan och CV skickas till verksamhetsledare Mette Strauss, mette.strauss@kran.fi