Vill du bli frivillig?

Publicerad | Uppdaterad

Vi satsar nu på att utveckla förbundets frivilligverksamhet! Därför ordnar vi en utbildningsdag för våra nya frivilliga lördagen den 28 augusti. Som frivillig hos oss kan du t ex hjälpa till med höstens klädinsamling, jobba med våra olika sociala medier eller med att få igång företagssamarbeten.

Anmäl dig till kran@kran.fi senast 20.8 för att delta i utbildningsdagen.