Vill du bli erfarenhetsexpert?

Publicerad | Uppdaterad

KRAN kommer att ordna två erfarenhetsexpertutbildningar, i Mariehamn och Vasa, med start i höst! Utbildningarna ordnas i samarbete med våra medlemmar Mariehamns församling och Vasa svenska församling.

Ansökningstiden för båda utbildningarna går ut 30.6.2019. Intervjuer hålls i juli.

Länkar till information om utbildningarna samt ansökningsblankett finns nedan.

 

Erfarenhetsexpertutbildningen i Mariehamn:

Information om utbildningen

Ansökningsblanketten i olika format:

Vid frågor kontakta utbildaren My Ström: my.strom@evl.fi eller utbildade erfarenhetsexperten Camilla Nyholm: millaniholme12@gmail.com.

 

Erfarenhetsexpertutbildningen i Vasa:

Information om utbildningen

Ansökningsblanketten i olika format:

Vid frågor kontakta utbildaren Sara Jungersten: sara.jungersten@gmail.com eller verksamhetsledare Mette Strauss: mette.strauss@kran.fi.