Utbildningsdag om cannabis 16.4.2020

Publicerad | Uppdaterad

Varmt välkommen på en utbildningsdag om cannabis i Åbo! Dagen riktas till alla som jobbar med unga, t.ex. ungdomsledare och skolpersonal. Utbildningsdagens föreläsare är leg. psykolog Thomas Lundqvist och utbildade erfarenhetsexperten Maria Thelen. Program och all info publiceras här inom kort.

Anmälan: koordinator Emma-Lena Lybäck, emma-lena.lyback@kran.fi, tfn 050 578 0709.

 

Arrangörer: KRAN rf, Nykterhetsförbundet och Folkhälsans förbund i Åboland i samarbete med SFV.