Utbildningsdag om cannabis 16.4.2020

Publicerad | Uppdaterad

Varmt välkommen på vår utbildningsdag om cannabis 16.4.2020 kl. 12-16 i Åbo! Dagen riktas till dig som jobbar med unga, t ex i skolor, församlingar eller kommunernas ungdomsarbete.

PROGRAM
12.00 Välkommen!
12.05 Hur påverkar cannabis tonårshjärnan?
Thomas Lundqvist, leg. psykolog och docent i psykologi
13.45 Kaffepaus
14.15 Fortsättning med Thomas Lundqvist
Bensträckare
15.00 Missbruk sett ur föräldraperspektiv
Maria Thelen, utbildad erfarenhetsexpert
15.45 Diskussion
16.00 Avslutning

Deltagaravgift: 40 euro. Deltagaravgiften faktureras.

Anmälan senast 31 mars: emma-lena.lyback@kran.fi, tfn 050 578 0709. Vänligen uppge faktureringsadress i samband med anmälan.

Arrangörer: KRAN rf och Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf i samarbete med Folkhälsans förbund i Åboland och SFV.