Stödgruppen för närstående hösten 2022

Publicerad | Uppdaterad

Stödgruppen för närstående till missbrukare fortsätter fysiskt varannan tisdag på G18 i Helsingfors med start tisdagen den 6 september. Adress: Georgsgatan 18 A, 3e vån, rum 305. Stödgruppen samlas: 6.9, 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11, 29.11 och 13.12 kl. 18-20. Nya deltagare välkomnas! Ingen anmälan krävs, du får vara anonym. Deltagandet i gruppen är gratis.

Mer information: stödgruppsledare Sari Röman, sari@aroniapuu.fi