Stödgruppen för närstående hösten 2021

Publicerad

Vår stödgrupp för närstående till missbrukare inleder höstterminen den 7 september kl. 18-20. Gruppen träffas i KRAN:s utrymmen på G18 i Helsingfors, Georgsgatan 18 A.

Mer information: sari@aroniapuu.fi