Retreat för närstående

Publicerad | Uppdaterad

KRAN ordnar retreater för närstående till missbrukare. Nästa retreat hålls 4-6.10.2019 på Snoan i Lappvik. Deltagandet i retreaten är gratis. I retreaten ingår alla måltider, inkvartering i enkelrum samt möjlighet till enskilda samtal med retreatledaren.

Anmälan: kran@kran.fi.

Retreaten ordnas i samarbete med vår medlem Församlingsförbundet. På Snoan.fi kan du läsa mer om retreatgården Snoan och retreater.