Retreat för närstående 5-7.10

Publicerad | Uppdaterad

KRAN ordnar retreater för närstående till missbrukare. Nästa retreat hålls 5-7.10 på Snoan i Lappvik. Deltagandet i retreaten är gratis. I retreaten ingår alla måltider, inkvartering i enkelrum samt möjlighet till enskilda samtal med retreatledaren.

Anmälan: senast 21.9 till kran@kran.fi.

Retreaten ordnas i samarbete med vår medlem Församlingsförbundet. På Snoan.fi kan du läsa mer om retreatgården Snoan och retreater.

Lämna ett svar