22.5.2017 Erfarenhetsexpertutbildning i Åbo

Publicerad | Uppdaterad

I oktober 2017 kör en ny erfarenhetsexpertutbildning i gång i Åbo. Utbildningen är till för dig som har haft problem med missbruk och/eller psykisk ohälsa eller är närstående till dessa personer. Ansökningstiden går ut 25.8. Ansökningssblankett kan laddas ner längst ner på denna sida, eller fås genom att kontakta koordinator Emma-Lena Lybäck (kontaktuppgifter nedan).

Utbildningen börjar 13-14 oktober 2017 och pågår fram till april 2018. Utbildningen består av 24 närstudiedagar, distansstudier, praktiska övningar, studiebesök och seminarier.

Tid: Närstudiedagarna ordnas i huvudsak fredag-lördag kl 10-16.

Plats: Åbo svenska församling, Auragatan 18 i Åbo.

Pris: Utbildningen möjliggörs tack vare bidrag och är gratis för deltagarna.

Vad är en erfarenhetsexpert?

En erfarenhetsexpert är en person som har genomgått en erfarenhetsexpertutbildning och som har egen erfarenhet av missbruk och/eller psykisk ohälsa, antingen genom att själv ha haft problem, återhämtat sig, använt sig av olika tjänster, eller i egenskap av närstående.

Utbildningen ger erfarenhetsexperterna kunskaper att verka inom planering, evaluering och utveckling av missbrukar- och mentalvårdstjänsterna. Erfarenhetsexperterna kan också verka som erfarenhetsexpertutbildare, ledare för smågrupper eller som stödpersoner.

Deltagarna utbildas bland annat i missbruk, psykiska sjukdomar, vård och rehabilitering, i pedagogiska färdigheter, gruppledarskap och kommunikation. Deltagarna i utbildningen lär sig också att bearbeta sin livshistoria och att berätta om sina egna erfarenheter. Under studierna behandlas också tjänster för klienterna som omfattas av missbrukar- och mentalhälsovården, hur tjänsterna kunde utvecklas och medborgarnas likvärdiga rätt att använda sig av tjänsterna.

Mera information om utbildningen och ansökan:
Koordinator Emma-Lena Lybäck, tel. 050 578 0709 eller per e-post emma-lena.lyback@kran.fi.

info.pdf – ansökningsblankett.pdf

Lämna ett svar