Semesterchans för före detta missbrukare!

Publicerad | Uppdaterad

MÅ BRA-VECKA

Är du i behov av vila, avkoppling eller rekreation? Ansök då till semesterstödsveckan för f d missbrukare som KRAN ordnar på natursköna Labbnäs semesterhem på Kimitoön 6.8-11.8.2018. Veckan ordnas i samarbete med Svenska semesterförbundet i Finland.

Målgrupp är personer som har haft beroendeproblem. Semestervistelsen är ingen rehabilitering eller vårdform utan det är en period där man kan samla krafter och få nya upplevelser. KRAN rf kommer att finnas på plats och ordna program under veckan.

Semestern beviljas för 5 dygn och innefattar helpension, logi och program på svenska. Den egna andelen av priset är 25 euro/person/dygn. Den egna andelen betalar den som blivit beviljad semesterstödet och det faktureras på förhand.

Ansökningar tas emot till och med 4.7. Ansökan görs elektroniskt via www.semester.fi eller i pappersform som skickas in till:

 

Svenska semesterförbundet

c/o Folkhälsan Raseborg Ab

Raseborgsvägen 10

10600 Ekenäs

 

Vid frågor kontakta Susanna Stenman, tfn 0503047642, susanna.stenman@folkhalsan.fi, Svenska semesterförbundet i Finland. Du hittar också mer information om semesterstöd på www.semester.fi.

 

Lämna ett svar