14.1.2018 Stödgruppen i Helsingfors

Publicerad | Uppdaterad

Stödgruppen för närstående till missbrukare i Helsingfors inleder vårterminen tisdag 6.2 i KRAN:s utrymmen på 3:e våningen på G18. Nya deltagare är varmt välkomna, även närstående till spelberoende och till personer som lider av ätstörningar.

Gruppen träffas på Georgsgatan 18 A i rum 305 följande tisdagar kl. 18-20: 6.2, 13.2, 27.2, 13.3, 27.3, 10.4, 24.4 och 8.5.

Ingen anmälan krävs, deltagarna får vara anonyma.

Mer info: stödgruppsledare Sari Röman tel. 0505601416, sari@aroniapuu.fi.

Lämna ett svar