För ungdomar

KRAN:s drogförebyggande verksamhet kallat KRAFT baserar sig på att en utbildad erfarenhetsexpert ärligt och osminkat delar med sig av sin livshistoria med fokus på de konsekvenser drogmissbruk ofta medför. Vi vill ge en realistisk bild av missbruk och väcka diskussion kring ämnet bland unga, vårdnadshavare och skolpersonal.

Våra drogförebyggande sessioner kan ordnas antingen på plats eller virtuellt. Vi föreläser både för elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

Vill ni ha projektet KRAFT till er skola?

Ta kontakt: kran@kran.fi, 050 578 0709.