Vårseminarium

Tid

17.4.2018

Tema

Föreläsare

Välkommen på KRAN:s vårseminarium!

Årets vårseminarium ordnas 17.4.2018 kl. 13 i Evy-rummet på G18 i Helsingfors. Sidan uppdateras under våren med mer info!

Plats

Anmäl dig här