Vårmöte och -seminarium

Tid

26.4.2018

Tema

Föreläsare

Välkommen på KRAN:s vårmöte och vårseminarium!

KRAN:s stadgeenliga vårmöte hålls 26.4.2018 kl. 11.00 i rum 301 på G18 i Helsingfors.

Årets vårseminarium ordnas samma dag kl. 13.00 i rum 301. Sidan uppdateras under våren med mer info!

Koordinator Emma-Lena Lybäck emma-lena.lyback@kran.fi tar emot anmälningar till vårmötet och -seminariet.

Plats

Anmäl dig här