2.2.2018 KRAN och Hörselförbundet söker en ekonomiansvarig!

KRAN rf är en 35-årig takorganisation inom missbrukarvården och det drogförebyggande arbetet i Svenskfinland. KRAN har bl a grundat dagcentret Hyddan i Nykarleby som är medlem i förbundet.
Förbundet har kraftigt satsat på att utveckla olika tjänster för närstående till missbrukare under de senaste åren. KRAN erbjuder bl a stödgrupper för närstående till missbrukare, stödtelefon och gratis retreater på Snoan nära Hangö. KRAN arrangerar också erfarenhetsexpertutbildningar. Mera information:
www.kran.fi

Svenska hörselförbundet är en 30-årig takorganisation inom hörselområdet, en förbindelselänk mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland. Förbundet vill fästa allmänhetens och myndigheternas uppmärksamhet på svårigheter som personer med hörselskadade möter i det dagliga livet. Förbundet arrangerar anpassningskurser, stöder lokalföreningarna och frivilligverksamhet, har olika projekt samt koordinerar utvecklingssamarbete i Bolivia. Förbundet ger ut en medlemstidskrift. Mera information: www.horsel.fi

Vi söker nu en kunnig och noggrann

Ekonomiansvarig

Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara att sköta bokföringen, årsredovisning, rapportering till myndigheter samt resultatrapportering för såväl KRAN rf och Svenska Hörselförbundet rf. I arbetsuppgifterna ingår också bl a uppgörande av budget, fakturering, utbetalning av arvoden och löneräkning.

Du kommer att jobba 50 % för båda förbunden. Tjänsten är en fastanställning på heltid.

Du kan vara den vi söker om du har

Vi erbjuder ett mångsidigt arbete i en trivsam miljö i centrala Helsingfors.

Intresserad ? Ansök genom att registrera din CV på www.experis.fi så fort som möjligt, senast 24.2. För närmare upplysningar om tjänsten, kontakta Senior Consultant Henrik Grönqvist på Experis Finland, telefon 050 369 9464 eller henrik.gronqvist@fi.experis.com